Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Hírek, közlemények

falugy.jpg


ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

a Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet megalkotásával,

valamint a Helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatban

A Lövői Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja a lakosságot és partnerségi egyeztetésben résztvevő szereplőket, hogy megkezdte a területén lévő Lövő, Nemeskér, Völcsej települések Településképi arculati kézikönyvének, Településképi rendeletének megalkotását és Helyi építési szabályzatának módosítását. A munkát a jelenlegi jogszabályi keretek szerint 2017. október 1-ig kell elvégezni.

A Településképi arculati kézikönyv, Településképi rendelet megalkotásához és Helyi építési szabályzat módosításához a lakosság és a partnerek 8 napon belül írásos észrevételt tehetnek levélben a Polgármesternek címezve, vagy elektronikus úton a csilla.joone@roto-frank.com címre.

Településképi arculati kézikönyv:

A Településképi arculati kézikönyv építészeti szemléletformáló célt szolgál, valamint a településképi rendelet megalapozásához készül, ezért ezt az Önkormányzathatározattal fogadja,el ami az építtetőkre kötelezettségeket nem ró. Betartása az önkéntes jogkövetés szerint történhet. A Településképi arculati kézikönyv könnyen értelmezhető és egyértelmű ajánlásokat kell adjon az érintett terület építészeti struktúrájának megőrzésére és alakítására. A Településképi arculati kézikönyv megalkotása során szükség van a lakosság és a partnerségi egyeztetésben résztvevők aktivitására. Jelezzék, hogy mire büszkék lakóhelyükön, mit tartanának meg az épített és a természeti környezetből az eljövendő nemzedékek számára.

Településképi rendelet:

A Településképi arculati kézikönyv a Településképi rendelet megalapozására szolgál. A Településképi rendelet rendeletként a beruházókra, építtetőkre is szabályokat ír elő. A Településképi rendeletben a településkép-védelem összes eleme egy önkormányzati rendeletbe kerül, különös tekintettel a helyileg védett területek és helyileg védett építmények vonatkozásában.

Helyi építési szabályzat:

A Helyi építési szabályzatok településképről szóló rendelkezései 2017. október 1-vel hatályukat vesztik, ezért a HÉSZ módosításáról is gondoskodni kell ezen idő alatt. Ezeket a Helyi építési szabályzatból törölni kell és amennyiben továbbra is szükséges, akkor a Településképi rendeletben kell szerepeltetni.

A Településképi arculati kézikönyv és a Településképi rendelet elkészítésével, valamint aHelyi építési szabályzattal összefüggő feladatokat a települési és térségi főépítészeknek kell koordinálni. Ez nem azt jelenti, hogy a Főépítésznek kell elkészíteni ezeket, de a településeknek főépítésszel kell rendelkezni legalább ezen idő alatt.

A fentiekből is érzékelhető, hogy a következő háromhónap nagy munkát követel több szinten is. Szükség van a lakosság és a partnerségi egyeztetésben résztvevők konstruktív részvételére is.

 

vonatkozó törvények és rendeletek:

-     a településképről védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

- a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet

 

tájékoztatások:

- településképi arculati kézikönyv minta: http://www.kormany.hu/download/f/5a/f0000/magyarszephely_tak.pdf

- útmutató a településképi arculati kézikönyv elkészítéséhez: http://www.kormanyhivatal.hu/download/9/b1/63000/TAK_%C3%9Atmutat%C3%B3.pdf

- a Vas Megyei Kormányhivatal oldalán több segédlet is letölthető:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/vas/telepulesfejlesztesi-koncepcio/tak-es-helyi-telepuleskepi-rendelet

 

Nemeskér,2017.augusztus 4.

 

                                                                                      Joóné Nagy Csilla

                                                                                           polgármester